Πρωτάθλημα 1/2 - 1:10 Nitro On Road & 1/2 - 1:8 Nitro On Road / FRT :: 1:10 Nitro On-road

Loading...
Timeschedule
10.04.2022
Participants
Participants
Heat arrangements
Free practice
Practice
Qualy
Final
Rankinglists
Free practice
Practice
Qualy
Final
Free practice
Heat 1
Free practice 1
Heat 2
Free practice 1
Practice
Heat 1
Practice 1
Practice 2
Heat 2
Practice 1
Practice 2
Qualy
Heat 1
Qualy 1
Qualy 2
Qualy 3
Heat 2
Qualy 1
Qualy 2
Qualy 3
Final
Finals B
Final run 1
Finals A
Final run 1