Rozvrh
  22.09.2012
     
 Údaje preteku
  Jazdci
  Jazdy vožného tréningu
  Tréningové jazdy
  Kvalifikačné jazdy
  Finálové jazdy
     
 Poradie
  Vožný tréning
  Tréning
  Kvalifikácia
  Finále
     
 Vožný tréning
     
 Tréning
     
 Kvalifikácia
  Skupina 1
    Kvalifikácia 1
    Kvalifikácia 2
    Kvalifikácia 3
    Kvalifikácia 4
  Skupina 2
    Kvalifikácia 1
    Kvalifikácia 2
    Kvalifikácia 3
    Kvalifikácia 4
  Skupina 3
    Kvalifikácia 1
    Kvalifikácia 2
    Kvalifikácia 3
    Kvalifikácia 4
     
 Finále
  Finále B
    Finálová jazda 1
    Finálová jazda 2
    Finálová jazda 3
  Finále A
    Finálová jazda 1
    Finálová jazda 2
    Finálová jazda 3