Tidschema : 06.04.2014
Klass Heat Omgång Starttid Sluttid Heattid Marshals
Träning1 Best Of 3lap     08:00 08:00 00:00  
1:10 Offroad 2WD Heat 1 Träning 1 08:00 08:06 00:06  
1:10 Offroad 2WD Heat 2 Träning 1 08:11 08:17 00:06  
1:10 Offroad 4WD Heat 3 Träning 1 08:22 08:28 00:06  
1:10 Offroad 4WD Heat 4 Träning 1 08:33 08:39 00:06  
1:10 Short Course Mod Heat 5 Träning 1 08:44 08:50 00:06  
Träning Best Of 3Lap     09:00 09:00 00:00  
1:10 Offroad 2WD Heat 1 Träning 2 09:00 09:06 00:06  
1:10 Offroad 2WD Heat 2 Träning 2 09:11 09:17 00:06  
1:10 Offroad 4WD Heat 3 Träning 2 09:22 09:28 00:06  
1:10 Offroad 4WD Heat 4 Träning 2 09:33 09:39 00:06  
1:10 Short Course Mod Heat 5 Träning 2 09:44 09:50 00:06  
Föraremöte     10:00 10:30 00:30  
Kval1     10:30 10:30 00:00  
1:10 Offroad 2WD Heat 1 Kval 1 10:30 10:35 00:05  
1:10 Offroad 4WD Heat 1 Kval 1 10:40 10:45 00:05  
1:10 Offroad 4WD Heat 2 Kval 1 10:50 10:55 00:05  
1:10 Short Course Mod Heat 1 Kval 1 11:00 11:05 00:05  
Kval2     11:30 11:30 00:00  
1:10 Offroad 2WD Heat 1 Kval 2 11:30 11:35 00:05  
1:10 Offroad 4WD Heat 1 Kval 2 11:40 11:45 00:05  
1:10 Offroad 4WD Heat 2 Kval 2 11:50 11:55 00:05  
1:10 Short Course Mod Heat 1 Kval 2 12:00 12:05 00:05  
Lunch     12:06 12:30 00:24  
Final1     13:00 13:00 00:00  
1:10 Offroad 4WD Final B Final 1 13:00 13:07 00:07  
1:10 Offroad 4WD Final A Final 1 13:12 13:19 00:07  
1:10 Short Course Mod Final A Final 1 13:24 13:31 00:07  
1:10 Offroad 2WD Final A Final 1 13:36 13:43 00:07  
Final 2     14:00 14:00 00:00  
1:10 Offroad 4WD Final B Final 2 14:00 14:07 00:07  
1:10 Offroad 4WD Final A Final 2 14:12 14:19 00:07  
1:10 Short Course Mod Final A Final 2 14:24 14:31 00:07  
1:10 Offroad 2WD Final A Final 2 14:36 14:43 00:07  
Final 3     15:00 15:00 00:00  
1:10 Offroad 4WD Final B Final 3 15:00 15:07 00:07  
1:10 Offroad 4WD Final A Final 3 15:12 15:19 00:07  
1:10 Short Course Mod Final A Final 3 15:24 15:31 00:07  
1:10 Offroad 2WD Final A Final 3 15:36 15:43 00:07  
Utskrifter     15:43 16:00 00:17  
Prisutdelning     16:00 16:30 00:30