Πρωτάθλημα 2:3 / 1/5 Large Scale & 1/8 Nitro GT & 1/8 EP GT / FRT :: 1:5 On-Road

Loading...
Timeschedule
22.05.2022
Participants
Participants
Heat arrangements
Free practice
Qualy
Final
Free practice
Heat 1
Free practice 1
Qualy
Heat 1
Qualy 1
Qualy 2
Qualy 3
Final
Finals A
Final run 1
Rankinglists
Free practice
Qualy
Final