National #4 Electric 2022 Championship

Федерация: FAMAR

Страна: Curaçao

Организатор: Curacao Radio Control Cars Drivers Ass.

Дата: 20.06.2022 - 26.06.2022

Класс: 1/10 TC Elec Spec 17.5T Novice
1/10 TC Electric Stock 17.5T
1/10 TC Electric Super Stock 13.5T