National #3 2021 Elec Spec 13.5

Федерация: FAMAR

Страна: Curaçao

Организатор: Curacao Radio Control Cars Drivers Ass.

Дата: 13.09.2021 - 19.09.2021

Класс: 1/10 TC Elec 13.5T