National #2 2021 Elec Spec 13.5T

Федерация: FAMAR

Страна: Curaçao

Организатор: Curacao Radio Control Cars Drivers Ass.

Дата: 20.07.2021 - 25.07.2021

Класс: 1/10 TC Elec 13.5T