National #5 2019

Федерация: FAMAR

Страна: Curaçao

Организатор: Curacao Radio Control Cars Drivers Ass.

Дата: 13.08.2019 - 19.08.2019

Класс: 1/10 TC Elec 13.5T
1/10 TC Gas
1/8GT Gas