2. Int. Clubmeisterschaft Large Scale 2022

Fédération: OFMAV

Pays: Austria

Organisateur: MORAC-Graz

Date: 25.06.2022 - 26.06.2022

Lien: http://www.morac-graz.at

Catégories: Clubrennen LS Tourenwagen 1:5
Clubrennen Large Scale Mini