Πρωτάθλημα 3/3 & Κύπελλο / 1/10 EP On Road TC / FRT

Block: EFRA

Country: Greece

Host: EL.M.E

Data: 28.11.2021 - 28.11.2021

Sections: 1:10 Electric On-Road Modified
1:10 Electric On-Road Stock