Πρωτάθλημα 1/1 / 1/8 GT Nitro On Road / FRT

Block: EFRA

Country: Greece

Host: EL.M.E

Data: 05.07.2020 - 05.07.2020

Sections: 1:8 GT Nitro OnRoad