Πρωτάθλημα 5/6 / 1/10 EP On Road TC / Μοντελοδρόμιο

Block: EFRA

Country: Greece

Host: EL.M.E

Data: 08.09.2019 - 08.09.2019

Sections: 1:10 Electric On-Road Modified
1:10 Electric On-Road Stock