Wäxjö MS inbjuder till SM 1:8TR, RM 1:10NT och 1:10EL

Block: SBF

Country: Sweden

Host: Wäxjö MS

Data: 03.08.2019 - 04.08.2019

Sections: RM 1:10 Mod
RM 1:10NT
SM 1:8TR