Wäxjö MS inbjuder till SM 1:8TR, RM 1:10NT och 1:10EL

Block: SBF
Country: Sweden
Host: Wäxjö MS
Data: 03.08.2019 - 04.08.2019
 
Sections:
RM 1:10 Mod
RM 1:10NT
SM 1:8TR