MyRCM Account Login

MyRCM has detected, that you have entered this registration page without login. If you should already have a MyRCM account, then please login over the following link. After the login, you will automatically be redirected to the registration page of this event again.
Link to MyRCM login page

If you would like to create a MyRCM account, so that during the next registration your contact data are adopted automatically to the registration, then please select the following link:
Link to MyRCM registration page

Notice from organizer

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“).

Závodník odesláním přihlášky do závodu uděluje pořadateli závodu a správci dat MyRCM souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu:
 a)  shromažďování a archivování identifikačních a adresních údajů, elektronických kontaktních údajů a dalších údajů spojených s registrací na závod;
 b)  administrace závodu, publikování a archivování průběžných a celkových výsledků závodu;
 c)  uveřejnění jeho příjmení, jména, věkové kategorie, státu, klubu, fot a videodokumentace v reportech.


Souhlas potvrďte
 zaškrtnutím pole v oddíle Privacy Policy (*)  u textu - I agree with the privacy policy.

Event / Section

Event Ostravský MINI-Z Cup + Ostravská 520 - 1
Section (*)

Particulars

Last Name (*)
First Name (*)
Address (*)
Zip / Location (*)  
Country (*)
EMail (*)
Phone
Birthday    (DD.MM.YYYY)
Driver Nr.
Club
Team
Block

Mechaniker

Last Name
First Name
 

Frequencies / Transponder

Frequency 1 (*)  (XX.XXX)
Frequency 2 (*)
Frequency 3
Frequency 4
Frequency 5  2.4 GHz (Spectrum)
   Synthesizer
Transponder / CarId 1  
Transponder / CarId 2
Transponder / CarId 3
Transponder / CarId 4

Licensing

License Nr.  
Licence AddOn
 

Modeldata

Model
Body
Radio
Engine
Tire
Battery/Fuel

General

Comment
 

Privacy Policy (*)

I agree with the privacy policy.