Πρωτάθλημα 1:4 - 1/8 Nitro GT & 1/5 Large Scale - FRT

Block: ELME

Country: Greece

Host: EL.M.E

Data: 19.03.2023 - 19.03.2023

Streaming: Standby

Sections: 1:5 On-Road
1:8 GT Nitro OnRoad