Tamiya TT-01 6hodin 18.8.2013 Blansko

Block: n/a

Country: Czech Republic

Host: RC Blansko - Czech

Data: 18.08.2013 - 18.08.2013

Streaming: No streaming data available yet

Sections: 6-hodinovka Tamiya TT-01