RankNr.FinalPilotLicense Nr.LapsEndtimeRunTrack ConditionCountryModelEngineBodyTyresRadioHistory
1Final - ANuno Filipe Ferreira5276445:12.7981DryPRTMugenO.S.MugenAKASpektrumDetails
2Final - ARui Reis3516445:40.0611DryPRTLosi 3.0RexLosiAKASpecktrum DX4RDetails
3Final - APedro Sousa7426345:18.5871DryPRTXrayNovarossiMatrixDetails
4Final - AFrancisco Ferreira8386244:20.9741DryPRTXB 8FXXrayAKAFutabaDetails
5Final - AAlexandre Pereira656145:00.4731DryPRTKyosho MP9 TKI3OSKyoshoAKAFutabaDetails
6Final - AHugo Cunha8116145:01.2391DryPRTMugenOSAKAFutabaDetails
7Final - ACarlos Dias10206045:13.9781DryPRTKyoshoRBSworkzAkaSpektrumDetails
8Final - AHugo Correia566045:38.1171DryPRTLosiOSSawnaDetails
9Final - ADiogo Chaves11555945:05.1511DryPRTKyoshoOSPro-lineFutabaDetails
10Final - AJoao Eduardo Pina305845:18.5451DryPRTSworks EVO IIRBSworkzAKASanwaDetails
11Final - AFernando Almeida815845:35.8441DryPRTXrayNovarossiProlineDetails
12Final - AGabriel Magalhaes2085239:15.5981DryPRTAGAMA A215O.SAgamaJamesSpektrumDetails
131/2 Final - AJoel Soares9302820:31.7241DryPRTHBMX B2815ProlineFutabaDetails
141/2 Final - APaulo Pinto10442820:38.9011DryPRTAssociatedFXRC8B3AKAFutabaDetails
151/2 Final - ASamuel Silva12102720:00.7791DryPRTXrayOsXb8ProlineFutabaDetails
161/2 Final - AJoão Ferreira13192720:18.7171DryPRTXRay xb8O.S.Details
171/2 Final - BRicardo Abreu12542720:19.5881DryPRTBK1 EVOO.S.SworkzAKAFutabaDetails
181/2 Final - ATiago Coelho292720:34.5471DryPRTRadiosistemiOSProcircuitFutabaDetails
191/2 Final - BAdalberto Pinto12692720:38.4261DryPRTLosi 3.0RexLosiAKASpecktrum DX4 R PRODetails
201/2 Final - BMauro Martins12702520:27.8521DryPRTXray XB8O.S.Xray XB8ProlineSanwa MT4Details
211/2 Final - BPedro dos Santos12512520:33.9971DryPRTSworkzRBSworkzAKASANWADetails
221/2 Final - ARicardo Martins1662115:39.4821DryPRTXray XB8FXXraySweepFutabaDetails
231/2 Final - BCarlos Cardoso491914:23.8391DryPRTS-WorkzRexS-WorkzAKASpektrumDetails
241/2 Final - BDenis Lopes74323:21.4641DryPRTKyoshoNovarossiAKAFutabaDetails
251/4 Final - ARui Matos12822620:18.5201DryPRTHotBodiesRBProlineAKASpektrumDetails
261/4 Final - AHugo Prata13012620:23.1921DryPRTRC8B3TurnigyMBX7ProlineDetails
271/4 Final - BJosé Laranjeira Ribeiro9622620:42.7271DryPRTXRayO.S.SpektrumDetails
281/4 Final - ALuis Lobo11122519:23.2351DryPRTSWORKzRBRBFutabaDetails
291/4 Final - BDiogo Pereira12402520:08.0041DryPRTAgamaOSDetails
301/4 Final - APedro Silva9342520:11.9511DryPRTMugen MBX7RexMugenAKASpecktrum DX4 R PRODetails
311/4 Final - AJoão Lima13422520:22.8171DryPRTDetails
321/4 Final - BLuis Marra13642520:45.3341DryPRTSworkzRBSworkzDetails
331/4 Final - BJoão Faria10832420:24.6521DryPRTSWORKzSPowerAKAFutabaDetails
341/4 Final - BNuno Branco11632420:26.0191DryPRTAgama A215O.S.AgamaJamesSpektrumDetails
351/4 Final - ABruno Silva13522320:03.4251DryPRTXRay XB8 2015O.S.OriginalProlineFutaba super RDetails
361/4 Final - BMiguel Coelho12142320:07.2661DryPRTRadiosistemiOSProcircuitFutabaDetails
371/4 Final - BFrancisco Miguens13602220:03.8971DryPRTKyoshoO.S.TKI 3AKASanwaDetails
381/4 Final - AJulien Sobral13171916:58.3861DryPRTRBRBSanwaDetails
391/4 Final - BSérgio Gabriel Simões Almeida5981920:06.5601DryPRTLosiNovarossiSpectrumDetails
401/4 Final - APedro Torres12671210:11.8631DryPRTEVOIIRBSWORKZAKASpektrumDetails