#Nr.PilotCountryClubTransponderModelEngineBodyTyresRadioreport.battery
1Alberto Hung (2015)MAC9457851/0Schumacher Mi5 EVO 
2Antonio Hung (2015)MAC9268337/0Schumacher Mi5 EVOM12 
3Bicho Lam (2015)MAC9665108/0 
4Cheong Hon Kei (2015)MAC6362900/0 
5Eric Choi (2015)MAC6146613/0 
6Gordon Chan (2015)MAC3213038/0 
7Jeff Chiang (2015)MAC2660759/0 
8Jerry Hoi (2015)MAC6875942/0 
9Jo Yeong (2015)MAC3152583/0 
10KK Tong (2015)MAC5749753/0 
11Loyo  (2015)MAC4128957/0 
12Nuno Gancho (2015)MAC7398499/0 
13Sean Leong (2015)MAC8288117/0 
14Simon Lok (2015)MAC6350022/0 
15Sky Chan (2015)MAC4446638/0 
16Weng (2015)6034693/0