National #5 2019

Федерация: FAMAR
Страна: Curaçao
Организатор: Curacao Radio Control Cars Drivers Ass.
Дата: 13.08.2019 - 19.08.2019
 
Класс:
1/10 TC Elec 13.5T
1/10 TC Gas
1/8GT Gas