Πρωτάθλημα 4/4 / 1/10 EP Off Road / FRT

Block: EFRA
Country: Greece
Host: EL.M.E
Data: 15.10.2017 - 15.10.2017
 
Sections:
1:10 Electric Off-Road 2WD
1:10 Electric Off-Road 4WD
1:10 Short Course