Πρωτάθλημα 5/6 / 1/10 EP On Road TC / Μοντελοδρόμιο

Block: EFRA
Country: Greece
Host: EL.M.E
Data: 08.09.2019 - 08.09.2019
 
Sections:
1:10 Electric On-Road Modified
1:10 Electric On-Road Stock