NORC und 1. SK-Lauf Intermodellbau

Block: DMC
Zeme: Germany
Klub: Minicar Club Dortmund e.V.
Od-Do: 21.04.2018 - 22.04.2018
 
Sekce:
ORE 2WD
ORE 2WD STD
ORE 4WD
ORE 4WD STD
ORE ST 2WD (ehem. Monster)