Πρωτάθλημα 3/5 / 1/10 EP On Road / Μοντελοδρόμιο

Block: EFRA
Country: Greece
Host: EL.M.E
Data: 13.05.2018 - 13.05.2018
 
Sections:
1:10 Electric On-Road