Πρωτάθλημα 2/5 / 1/10 EP On Road / RCmaniacs Argos

Block: EFRA
Country: Greece
Host: EL.M.E
Data: 15.04.2018 - 15.04.2018
 
Sections:
1:10 Electric On-Road